Notification texts go here Contact Us Buy Now!

Cách Sử Dụng Lệnh “Tail” của Linux trên Windows của bạn


Người dùng và quản trị viên thành thạo Linux từ lâu đã sử dụng tiện ích tail để theo dõi các tệp nhật ký, nhưng bạn có biết rằng bạn có thể làm điều tương tự trên Windows không?

Theo truyền thống, lệnh tail được sử dụng để xem số dòng X dưới cùng từ tệp nhật ký. Mặc dù Windows không có một tiện ích độc lập để thực hiện những gì tail thực hiện, nhưng chúng tôi có lệnh ghép ngắn Get-Content PowerShell có một tham số tail.

Get-Content D: log.txt -Tail 3

sshot-18

Cách sử dụng cực kỳ phổ biến khác cho tail là sử dụng nó để theo dõi nhật ký, khi được sử dụng theo cách này, mục nhật ký được in ra bảng điều khiển mỗi khi có thứ gì đó ghi vào nhật ký. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng tham số Wait.

Get-Content D: log.txt –Wait

hình ảnh

About the Author

Có những thứ luôn quẩn quanh cuộc đời bạn và đôi lúc không có lời giải thích, liệu rằng đó có phải là duyên số?!

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.