Notification texts go here Contact Us Buy Now!

Tính năng hẹn hò 18+ đang được thử nghiệm ngay trong ứng dụng Facebook

Vào tháng 5 vừa qua, Facebook thử nghiệm tính năng hẹn hò mới mà nhiều người nghĩ rằng sẽ phát hành dưới dạng ứng dụng riêng biệt. Tuy nhiên, họ sẽ tích hợp thẳng luôn vào ứng dụng Facebook.

Tính năng hẹn hò 18+ đang được thử nghiệm ngay trong ứng dụng Facebook

TechCrunh đã trao đổi với Facebook và được biết tính năng Dating đang được thử nghiệm nội bộ. Facebook Dating sẽ cho phép người dùng thấy được những người khác cũng đang sử dụng tính năng này. Khi bật lên, Dating sẽ không hiển thị trên News Feed cho mọi người cùng thấy mà chỉ những ai cũng đang dùng Dating mới thấy được, có nghĩa là nó hoạt động như một vùng riêng biệt trên Facebook.

Nếu bạn tìm thấy một người phù hợp và người đó đồng ý thì sẽ tiếp tục chat với người đó bằng Messenger hoặc WhatsApp. Tuy nhiên, Facebook sẽ giới hạn số người để tránh tình trang spam, đồng thời, nếu bạn block ai đó trong Dating thì cũng sẽ block luôn người đó trên Facebook. Chưa rõ thời điểm Facebook sẽ phát hành chính thức Dating, nhưng tính năng này chỉ dành cho người dùng trên 18 tuổi và bước đầu chỉ có ở thị trường Mỹ.

About the Author

Có những thứ luôn quẩn quanh cuộc đời bạn và đôi lúc không có lời giải thích, liệu rằng đó có phải là duyên số?!

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.