Notification texts go here Contact Us Buy Now!

Tạo form đăng ký nhận tin đơn giản siêu nhẹ cho Blogspot

Nút đăng ký nhận tin hầu như mọi website nền tảng blogger điều không thể thiếu đối với một chủ site, nó giúp mọi người dễ dàng nhận được bài viết mới nhất từ bạn thông qua email của họ, hôm nay 123share cũng xin chia sẻ đến các bạn cách tạo một form đăng ký nhận tin mới qua blog đơn giản trong vài bước.

Tạo form đăng ký nhận tin đơn giản siêu nhẹ cho Blogspot
Hướng dẫn
Đăng nhập vào Blogger >> Copy đoạn code sau đặt nơi muốn đặt là được.

<div class='widget FollowByEmail' data-version='2' id='FollowByEmail1'><div class='widget-content'><b><center>- Đăng ký theo dõi -</center></b><div class='follow-by-email-inner'><form action='https://feedburner.google.com/fb/a/mailverify' method='post' onsubmit='window.open("https://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=123sharevn", "popupwindow", "scrollbars=yes,width=450,height=450"); return true' target='popupwindow'><input autocomplete='off' class='follow-by-email-address' name='email' placeholder='Nhập địa chỉ Email' type='email'/><input class='follow-by-email-submit' type='submit' value='Submit'/><input name='uri' type='hidden' value='123sharevn'/><input name='loc' type='hidden' value='vi_VN'/></form></div></div></div>

Lưu ý: Các bạn thay chỗ mình tô màu đỏ thành tên feedburner của bạn là được.

About the Author

Có những thứ luôn quẩn quanh cuộc đời bạn và đôi lúc không có lời giải thích, liệu rằng đó có phải là duyên số?!

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.