Notification texts go here Contact Us Buy Now!

Tạo Button Hover cực đẹp và chuyên nghiệp cho blog/website

Bài viết này mình sẽ giới thiệu đến các bạn mẫu Button Hover cực đẹp và chuyên nghiệp cho blog/website, sử dụng hoàn toàn CSS để tạo ra hiệu ứng. Button này mình tham khảo ở một trang nước ngoài, chỉnh sửa lại một số CSS và chia sẻ lại cho các bạn. Button này hoàn toàn bằng CSS nên mọi người cứ yên tâm không ảnh hưởng chút nào đến tốc độ load blog của các bạn.


Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Các bạn thêm đoạn CSS sau lên thẻ ]]></b:skin>

/* button */
.bttn-success {
  color: #28b78d;
}
.bttn,
.bttn-lg,
.bttn-md,
.bttn-sm,
.bttn-xs {
  margin: 0;
  padding: 0;
  border-width: 0;
  border-color: transparent;
  background: transparent;
  font-weight: 400;
  cursor: pointer;
  position: relative;
}
.bttn-md {
  font-size: 20px;
  font-family: inherit;
  padding: 5px 22px;
}
.bttn-unite {
  margin: 0;
  padding: 0;
  border-width: 0;
  border-color: transparent;
  background: transparent;
  font-weight: 400;
  cursor: pointer;
  position: relative;
  font-size: 20px;
  font-family: inherit;
  padding: 5px 22px;
  z-index: 0;
  overflow: hidden;
  border: 1px solid #1d89ff;
  border-radius: 100px;
  background: #fff;
  color: #1d89ff;
  -webkit-transition: color 0.3s cubic-bezier(0.02, 0.01, 0.47, 1), border-color 0.3s cubic-bezier(0.02, 0.01, 0.47, 1);
  transition: color 0.3s cubic-bezier(0.02, 0.01, 0.47, 1), border-color 0.3s cubic-bezier(0.02, 0.01, 0.47, 1);
}
.bttn-unite:before {
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 120%;
  background: #d6e3ff;
  content: '';
  opacity: 0;
  z-index: -1;
  -webkit-transition: opacity 0.15s cubic-bezier(0.02, 0.01, 0.47, 1), -webkit-transform 0.15s cubic-bezier(0.02, 0.01, 0.47, 1);
  transition: opacity 0.15s cubic-bezier(0.02, 0.01, 0.47, 1), -webkit-transform 0.15s cubic-bezier(0.02, 0.01, 0.47, 1);
  transition: transform 0.15s cubic-bezier(0.02, 0.01, 0.47, 1), opacity 0.15s cubic-bezier(0.02, 0.01, 0.47, 1);
  transition: transform 0.15s cubic-bezier(0.02, 0.01, 0.47, 1), opacity 0.15s cubic-bezier(0.02, 0.01, 0.47, 1), -webkit-transform 0.15s cubic-bezier(0.02, 0.01, 0.47, 1);
  -webkit-transform: translate3d(-110%, -10%, 0) skewX(-20deg);
          transform: translate3d(-110%, -10%, 0) skewX(-20deg);
}
.bttn-unite:after {
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 120%;
  background: rgba(214,227,255,0.7);
  content: '';
  opacity: 0;
  z-index: -1;
  -webkit-transition: opacity 0.15s cubic-bezier(0.02, 0.01, 0.47, 1), -webkit-transform 0.15s cubic-bezier(0.02, 0.01, 0.47, 1);
  transition: opacity 0.15s cubic-bezier(0.02, 0.01, 0.47, 1), -webkit-transform 0.15s cubic-bezier(0.02, 0.01, 0.47, 1);
  transition: transform 0.15s cubic-bezier(0.02, 0.01, 0.47, 1), opacity 0.15s cubic-bezier(0.02, 0.01, 0.47, 1);
  transition: transform 0.15s cubic-bezier(0.02, 0.01, 0.47, 1), opacity 0.15s cubic-bezier(0.02, 0.01, 0.47, 1), -webkit-transform 0.15s cubic-bezier(0.02, 0.01, 0.47, 1);
  -webkit-transform: translate3d(110%, -10%, 0) skewX(-20deg);
          transform: translate3d(110%, -10%, 0) skewX(-20deg);
}
.bttn-unite:hover,
.bttn-unite:focus {
  box-shadow: 0 1px 8px rgba(58,51,53,0.3);
  color: #1d89ff;
  -webkit-transition: all 0.5s cubic-bezier(0.02, 0.01, 0.47, 1);
  transition: all 0.5s cubic-bezier(0.02, 0.01, 0.47, 1);
}
.bttn-unite:hover:before,
.bttn-unite:focus:before {
  opacity: 1;
  -webkit-transition: opacity 0.25s cubic-bezier(0.02, 0.01, 0.47, 1), -webkit-transform 0.25s cubic-bezier(0.02, 0.01, 0.47, 1);
  transition: opacity 0.25s cubic-bezier(0.02, 0.01, 0.47, 1), -webkit-transform 0.25s cubic-bezier(0.02, 0.01, 0.47, 1);
  transition: transform 0.25s cubic-bezier(0.02, 0.01, 0.47, 1), opacity 0.25s cubic-bezier(0.02, 0.01, 0.47, 1);
  transition: transform 0.25s cubic-bezier(0.02, 0.01, 0.47, 1), opacity 0.25s cubic-bezier(0.02, 0.01, 0.47, 1), -webkit-transform 0.25s cubic-bezier(0.02, 0.01, 0.47, 1);
  -webkit-transform: translate3d(-50%, -10%, 0) skewX(-20deg);
          transform: translate3d(-50%, -10%, 0) skewX(-20deg);
}
.bttn-unite:hover:after,
.bttn-unite:focus:after {
  opacity: 1;
  -webkit-transition: opacity 0.25s cubic-bezier(0.02, 0.01, 0.47, 1), -webkit-transform 0.25s cubic-bezier(0.02, 0.01, 0.47, 1);
  transition: opacity 0.25s cubic-bezier(0.02, 0.01, 0.47, 1), -webkit-transform 0.25s cubic-bezier(0.02, 0.01, 0.47, 1);
  transition: transform 0.25s cubic-bezier(0.02, 0.01, 0.47, 1), opacity 0.25s cubic-bezier(0.02, 0.01, 0.47, 1);
  transition: transform 0.25s cubic-bezier(0.02, 0.01, 0.47, 1), opacity 0.25s cubic-bezier(0.02, 0.01, 0.47, 1), -webkit-transform 0.25s cubic-bezier(0.02, 0.01, 0.47, 1);
  -webkit-transform: translate3d(50%, -10%, 0) skewX(-20deg);
          transform: translate3d(50%, -10%, 0) skewX(-20deg);
}
.bttn-unite.bttn-md {
  font-size: 20px;
  font-family: inherit;
  padding: 5px 22px;
}
.bttn-unite.bttn-md:hover,
.bttn-unite.bttn-md:focus {
  box-shadow: 0 1px 8px rgba(58,51,53,0.3);
}
.bttn-unite.bttn-success {
  border-color: #28b78d;
  color: #28b78d;
}
.bttn-unite.bttn-success:hover,
.bttn-unite.bttn-success:focus {
  background: #28b78d;
  color: #fff;
}
.bttn-unite.bttn-success:before {
  background: #209271;
}
.bttn-unite.bttn-success:after {
  background: #28b78d;
}

Bước 2: Đây là đoạn code hiển thị Button của bạn. Đặt trong bài viết hoặc bất cứ đâu.

<div style="margin-bottom:7px"><button class="bttn-unite bttn-md bttn-success">Xem Demo</button></div>

Hãy tạo một Button phong cách riêng cho mình đi nào. Nếu thấy hay đừng quên để lại một comment để ủng hộ mình nhé.!.

About the Author

Có những thứ luôn quẩn quanh cuộc đời bạn và đôi lúc không có lời giải thích, liệu rằng đó có phải là duyên số?!

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.