Notification texts go here Contact Us Buy Now!

Tăng tốc độ tải trang cho blogspot bằng cách tận dụng bộ nhớ đệm trình duyệt (Save cache)

Đến Với Bài hôm nay mình cũng tương tự mình xin chia sẻ đến các bạn cách tận dụng bộ nhớ đệm trình duyệt cho blogspot chỉ trong vài bước... tận dụng bộ nhớ đệm trình duyệt nó sẽ hoạt động như thế nào? Reply: sau khi khác truy cập vào blog của bạn thì blog bạn sẽ tự động save những tập tin như: css , js , png , gif , jpeg...
Làm cho blog của bạn tải trang lại lần sau sẽ nhanh hơn vì không cần phải tải lại những những thành phần trên vì đã được lưu vào bộ nhớ chache của trình duyệt web mà khách đã truy cập vào site của bạn.

Tăng Tốc Độ Tải Trang Cho Blogspot Bằng Cách Tận Dụng Bộ Nhớ Đệm Trình Duyệt (Save chache)

Hướng dẫn

Để tận dụng bộ nhớ đệm trình duyệt các bạn thực hiện theo mình gồm các bước sau:

Bước 1: Các bạn truy cập vào trang quản trị blogger tìm đến mục chủ đề >> Chỉnh sửa html >> crl +f và tìm cho mình thẻ <head> thẻ này thông thường nó nằm trên cùng của template khoản 7 / 8 dòng gì đó...

Bước 2:
Các bạn copy bộ thẻ meta sau chèn dưới thẻ <head> vừa tìm được.
<meta http-equiv="Cache-control" content="public"/>
<meta http-equiv="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=ISO-2022-JP"/>
<meta http-equiv="Content-Script-Type" CONTENT="text/javascript"/>
<meta http-equiv="Content-Style-Type" CONTENT="text/css"/>

Bước 3: Các bạn tìm thẻ </head> trong template blogspot và chèn đoạn code sau trên nó và lưu lại template.
<include expiration = '8d' path = '/assets/**.css' />
<include expiration = '8d' path = '/assets/**.js' />
<include expiration = '5d' path = '/assets/**.gif' />
<include expiration = '5d' path = '/assets/**.jpeg' />
<include expiration = '5d' path = '/assets/**.jpg' />
<include expiration = '5d' path = '/assets/**.png' />

Bước 4: Tiếp tục bước cuối cùng các bạn dán đoạn css sau vào bên trên thẻ ]]></b:skin>
<IfModule mod_expires.c> ExpiresActive On # Images ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 year" ExpiresByType image/gif "access plus 1 year" ExpiresByType image/png "access plus 1 year" ExpiresByType image/webp "access plus 1 year" ExpiresByType image/svg+xml "access plus 1 year" ExpiresByType image/x-icon "access plus 1 year" # Video ExpiresByType video/mp4 "access plus 1 year" ExpiresByType video/mpeg "access plus 1 year" # CSS, JavaScript ExpiresByType text/css "access plus 1 month" ExpiresByType text/javascript "access plus 1 month" ExpiresByType application/javascript "access plus 1 month" # Others ExpiresByType application/pdf "access plus 1 month" ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 1 month" </IfModule>

Trong đó access plus 1 year là thời gian bạn cần lưu bộ nhớ đệm trình duyệt. Tùy thuộc vào tệp của trang web của bạn, bạn có thể đặt thời gian hết hạn khác nhau. Nếu một số loại tệp nhất định được cập nhật thường xuyên hơn, bạn sẽ đặt thời gian hết hạn trước đó cho chúng (ví dụ: tệp css). Khi bạn hoàn tất, hãy lưu tệp như là và không phải là tệp .txt.

Nếu bạn đang sử dụng bất kỳ hình thức CMS nào, tiện ích mở rộng bộ nhớ cache hoặc plugin có thể có sẵn.

Lưu ý & cảnh báo

Bạn muốn cẩn thận khi bật bộ nhớ đệm của trình duyệt như thể bạn đặt các thông số quá dài trên một số tệp nhất định, người dùng có thể không nhận được phiên bản mới của trang web của bạn sau khi cập nhật.

Điều này đặc biệt có liên quan nếu bạn đang làm việc với nhà thiết kế để thực hiện thay đổi cho trang web của mình - họ có thể đã thực hiện thay đổi nhưng bạn chưa thể thấy chúng vì các yếu tố đã được thay đổi được lưu trong bộ nhớ cache trên trình duyệt của bạn.

About the Author

Có những thứ luôn quẩn quanh cuộc đời bạn và đôi lúc không có lời giải thích, liệu rằng đó có phải là duyên số?!

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.