Notification texts go here Contact Us Buy Now!

Google Speed sẽ không làm ảnh hưởng đến xếp hạng của Website

Bản cập nhật Google Speed, bắt đầu ra mắt vào hồi 9 tháng 7 năm 2018, được báo cáo cho đến nay hầu như không ảnh hưởng đến việc hạ xếp hạng các trang chưa được tối ưu về tốc độ trong kết quả tìm kiếm trên điện thoại di động của Google nói chung.
Google Speed sẽ không làm ảnh hưởng đến xếp hạng của Website

Các nhân viên PowerSuite đã xem xét khoảng 33.500 từ khóa, 1 triệu trang kết quả tìm kiếm và vị trí từ trang 1 đến trang 3 trước và sau khi cập nhật và có kết luận rằng không có thay đổi về xếp hạng, ngay cả đối với nhiều trang chậm.

Họ đã chạy thử nghiệm vào tháng 4, trước khi cập nhật tốc độ và chạy lại kết quả một tuần hoặc lâu hơn sau đó từ ngày 14 tháng 7 đến ngày 16 tháng 7.

Họ đã xếp loại tốc độ của từng trang trong các kết quả đó dựa trên công cụ Google PageSpeed Insights , cung cấp điểm tối ưu hóa, FCP trung bình và DCL trung bình. First Contentful Paint ( FCP) và Nội dung DOM được tải ( DCL ) là các chỉ số kỹ thuật về cách đo thời gian tải của trang.

So sánh các số liệu từ trước và sau khi phát hành bản cập nhật Tốc độ và đi đến kết luận rằng không có sự tương quan giữa vị trí trong SERPs di động và các chỉ số FCP / DCL trung bình.

Sự tăng trưởng của FCP trung bình / Các chỉ số DCL trước và sau khi Cập nhật tốc độ trang đã nhỏ: 0,030 giây và 0,028 giây tương ứng. Để công bằng, Google sẽ không cho bạn biết nếu trang quá chậm sẽ không xếp hạng tốt trong Google.

Như vậy, hầu như không có bất kỳ tác động nào đến kết quả tìm kiếm một tuần sau khi cập nhật tốc độ trang, do nhóm PowerSuite SEO đã viết. Họ nói rằng không có thay đổi về thứ hạng do tốc độ sau bản cập nhật này.

Dữ liệu cho thấy rằng hầu như không có bất kỳ tác động nào lên kết quả tìm kiếm một tuần sau khi cập nhật tốc độ trang. Không có sự tương quan giữa vị trí trong SERPs di động và các chỉ số FCP / DCL trung bình. Sự tăng trưởng của các chỉ số FCP / DCL trung bình 3 tháng trước và ngay sau khi Cập nhật tốc độ trang là nhỏ: 0,030 giây và 0,028 giây tương ứng.

“Sự tương quan giữa vị trí trong SERPs di động và Điểm tối ưu hóa trung bình vẫn rất cao: 0,97. Điểm số trung bình đã tăng 0,83 điểm, có nghĩa là các tiêu chuẩn của những gì tách một trang web 'tốt' từ một trang web 'tuyệt vời' đang gia tăng, "Aleh Barysevich, người sáng lập và CMO, SEO PowerSuite nói.

Thuật toán của Google dành cho Mobile sẽ còn cập nhật trong thời gian tới nên, bạn có thể theo dõi thêm nhiều tin tức khác nữa để biết cách tối ưu cho site của mình tốt hơn!

About the Author

Có những thứ luôn quẩn quanh cuộc đời bạn và đôi lúc không có lời giải thích, liệu rằng đó có phải là duyên số?!

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.