TUT UNLOCK FAQ MẠO DANH
- Fake IP Bằng Hola
- Vào Fb chọn hola TRUNG QUỐC ngôn ngữ TRUNG QUỐC ( HỒNG  KÔNG)
- Đăng nhập vào acc bị FAQ chọn ngôn ngữ hồng kong 
- Mở Tab mới vào link: https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
- chọn tệp CMND + THẺ BẢO HIỂM
- Xong gửi
- Nếu ra case thì ngon, không ra thì mở tab ẩn danh vô mail rep lại FB

~ 你好 Facebook , 很抱歉,如果我都不屑於的Facebook,但我想有我的帳戶中的錯誤或混亂我的帳戶。這是不是另一種假的,我可以證明這是他的賬戶通過政府頒發的識別,請查看Facebook的希望我的帳戶,並重新啟動帳戶!
~ 全名: Họ Và Tên
~ 出生日期: Ngày Tháng Năm Sinh
~ 電子郵件帳戶: Email
請幫幫我,謝謝Facebook的


 *Lưu Ý : Muốn vào xem mail hay case đều phải mở tab ẩn

- 0 bình luận lượt xem

TỪ KHÓA :
http://www.plusthuthuat.com/2017/02/thu-thuat-facebook-tut-unlock-faq-mao.html

BÌNH LUẬN (0)

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé