Cách làm rất đơn giản. Demo như hình.

Bước 1. các bạn vào Blog - Mẫu - Chỉnh sửa HTML
Nhấn tổ hợp phím Ctrl F - Tìm thẻ ]]></b:skin> 
Sau đó dán toàn bộ code sau lên trên thẻ đó.
CODE
 /* MXH */.startruongit{position:fixed;visibility:hidden;overflow:hidden;transition:all .5s ease-in-out;transition-delay:.1s;left:-70px;top:200px;}.google-plus-now,.facebook-like-now {background: red;padding:7px;width:68px;}.google-plus-now{padding:5px 7px 0px;}.facebook-like-now{background: blue;}.startruongit.show{visibility:visible;left:0}
Bước 2.bạn tìm đến thẻ </body>
Dán code sau lên trên thẻ đó
CODE
 <!-- MXH --><div class='startruongit'><div class='google-plus-now'><div class='g-plusone' data-size='tall'/></div><div class='facebook-like-now'><div class='fb-like' data-action='like' data-layout='box_count' data-share='false' data-show-faces='false'/></div></div><script type='text/javascript'>//<![CDATA[$(function(){    $(document).on( 'scroll', function(){        if ($(window).scrollTop() > 150) {            $('.startruongit').addClass('show');        } else {            $('.startruongit').removeClass('show');        }    });});//]]></script><!-- MXH -->

Sau đó lưu mẫu lại và xem kết quả. Chúc các bạn thành công. Like nếu bài viết hay nhé.

- 0 bình luận lượt xem

TỪ KHÓA :
http://www.plusthuthuat.com/2016/12/tip-them-nut-mang-xa-hoi-truot-doc-cho.html

BÌNH LUẬN (0)

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé