Các chức năng chính của đoạn code F12 Facebook:


-Đăng Lên Tất Cả Group ( Auto Post Wall Group Facebook )

-Xóa Tất Cả Group Bạn Đã Tham Gia (Remove All Groups )
-Chọc Tất Cả Bạn Bè ( Poke Friend )
-Auto Inbox Tất Cả Bạn Bè
-Auto Post Wall All Friend ( Đăng Lên Tường Tất Cả Bạn Bè )
-Auto Tag Bạn Bè Vào Bài Viết ( Mention All Friends into Post )
-Mời Tất Cả Bạn bè Like Page ( Invite All Friends to Fans Page )
-Mời Tất Cả Bạn Bè Vào Group ( Invite All Friends to Group )
-Hủy Kết Bạn Tất Cả Bạn Bè ( Unfriends )
-Chấp Nhận Tất Cả Lời Mời Kết Bạn ( Accept All Friends)

- 0 bình luận lượt xem

TỪ KHÓA :
http://www.plusthuthuat.com/2016/12/share-code-f12-facebook-chuc-nang.html

BÌNH LUẬN (0)

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé