Code mod  lại từ Code Camung thì phải thấy nó hay hay + seo tốt thì mang về Share cho ae dùng
Code by Nguyễn Văn Đô  - Share by TOM  Vina4u.Pro (Không xóa khi leech)

Demo hình ảnh


                                                                                                                                                                     
                       Tải về tập tin 

- 0 bình luận lượt xem

http://www.plusthuthuat.com/2016/04/share-code-vietvina-by-vina4u.html

BÌNH LUẬN (0)

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé