-Anonymous DoSer
-Anonymous External Attack
-ByteDOS v3.2
-Hoic Vercion v2.1
-LOIC
-PoWeRFuL DoSeR
-Jays Booter
-Site_Hog_v1_Release
-SYN-Flood-DOS
-Turbinas VolkSv1
-rDos Port scanner

- 0 bình luận lượt xem

http://www.plusthuthuat.com/2015/09/tong-hop-tool-ddos-moi-va-manh-nhat.html

BÌNH LUẬN (0)

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé